Uczennica naszej szkoły została wyróżniona w XIII edycji konkursu „Być Polakiem”.

„Być Polakiem” to konkurs skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie. Ideą, którego było uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

 

Wykonana przez naszą uczennicę — Emilię Horbań, praca plastyczna otrzymała wysokoką ocenę od jurorów konkursu, zdobywając miano laureata I stopnia.

Uroczysta Gali XIII edycji Konkursu odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas gali laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz rzeczowe nagrody. Wśród wyróżnionych byli dzieci i młodzież m.in. z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Bułgaria, Włoch, Kazachstanu i Ukrainy.

Do uczestników gali list skierowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

„Przelane na papier emocje, uczucia i obserwacje, a także niezwykle trafne osobiste refleksje na temat patriotyzmu i własnej tożsamości, stanowią znamienny dowód na to, że bez względu na miejsce zamieszkania serca Polaków biją jednym rytmem” napisała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście wystosowanym do laureatów, z którymi dzień wcześniej spotkała się z nimi w Sali Kolumnowej. „Głęboko wierzę, że zgłębiając polską historię, tradycję, kulturę i współczesną rzeczywistość, umacniać będziecie autentyczną dumę ze swojej tożsamości i już niebawem staniecie się niezastąpionymi ambasadorami Rzeczypospolitej w każdym z zamieszkiwanych przez was krajów, rozsianych po całym świecie” – wyraziła przekonanie Marszałek Sejmu.

List odczytał sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak.