Uczennica naszej szkoły została wyróżniona w XIII edycji konkursu „Być Polakiem”.

„Być Polakiem” to konkurs skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie. Ideą, którego było uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.   Wykonana przez naszą uczennicę — Emilię Horbań, praca plastyczna otrzymała wysokoką ocenę od jurorów konkursu, zdobywając […]