Święta, święta, a po świętach…

Choć od Bożego Narodzenia minęło już nieco czasu, to jego magia wciąż działa. Najlepszym tego dowodem jest dotarcie do nas słodkich świątecznych podarków z Polski. Niezmiernie ucieszyły one uczniów naszej szkoły, wywołując niejeden uśmiech. Z całego serca dziękujemy wychowankom oraz nauczycielom X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Katowicach za ten serdeczny gest wsparcia i pamięci.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”