UWAGA KONKURS !!!

Drodzy Uczniowie!

Otrzymaliśmy zaproszenie od udziału w XII edycji konkursu „Być Polakiem”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja „Świat na Tak”. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli. Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy w trzech formach: pracy plastycznej, pracy pisemnej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Celem Konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei Konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną. Atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone na Gali XII edycji Konkursu w dn. 3 sierpnia w Zamku Królewskim w Warszawie.

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o Konkursie w szczególności pośród miejscowych placówek szkolnych i organizacji polonijnych oraz promocję Konkursu za pośrednictwem stron internetowych, oraz kont społecznościowych prowadzonych przez placówki.

Wszelkie informacje szczegółowe nt. Konkursu, w tym harmonogram, tematy prac, wymagania formalne znajdą Państwo na stronie Konkursu www.bycpolakiem.pl oraz pod niżej umieszczonymi linkami.

Kalendarium

Regulamin moduł A

Temat moduł A

Formularz zgłoszeniowy A

Regulamin moduł B

Temat moduł B

Formularz zgłoszeniowy B

Konspekt lekcji

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”