Uroczyste Obchody Święta Niepodległości Polski w Szczercu

W niedzielę, 14 listopada, w kościele pod wezwaniem św. Stanisława odbyła się uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, przygotowana przez uczniów z Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. gen. Stanisława Maczka. Miejsce uroczyści było wyjątkowe i symboliczne, gdyż kościół w Szczercu jako jedna z nielicznych świątyń nie przestawał działać nawet w najcięższych czasach represji ZSRR. Jako świątynia był również fundamentem polskości, polskiej kultury,  tradycji i obyczajów.

Program uroczystości obejmował znane pieśni: Rotę, Marsz Pierwszej Brygady, Rozkwitały pąki białych róż, patriotyczne wiersze oraz krótki rys historyczny.

„Rota” w wykonaniu Karoliny Balickiej.

 

Krótki rys historyczny dotyczący Święta Niepodległości Polski przygotowany przez p. Wiesławę Turżańską.

 

„My Pierwsza Brygada” w wykonaniu Uczniów Polskiej Szkoły w Szczercu.

 

Wiersz „Polska” – Antoniego Słonimskiego w wykonaniu Zofii Dedy i Anastazji Szkirko.

Wiersz „Moja piosnka” –  CK Norwid  w wykonaniu Wiktorii Pepryk.

 

„Polskie kwiaty” w wykonaniu Ireny Pepryk.

 

„Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu Karoliny Balickiej.

 

Wiersz „11 listopada”  – Michał Jankowiak w wykonaniu Emilii Horbań, Elżbiety Pepryk i Justyny Zajączkowskiej.

 

Na koniec zebrani w kościele wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, włączając się w ten sposób do popularnej w Polsce akcji Szkoła do hymnu.

 

Po zakończeniu uroczystości słowo zabrała dyrektor szkoły p. Marta Horbań, która w  imieniu Szkoły podziękowała  wszystkim uczniom zaangażowanym w to uroczyste wydarzenie,  szczególne słowa uznania zostały skierowane  p. Wiesławie Turżańskiej,  która  przygotowała  tak  piękną Akademię.

W znak podziękowania młodzież otrzymała słodkie upominki ufundowane przez Fundację Pogoń Lwów  oraz flagę, szarfę i godło Państwowe,  przekazane dla naszej szkoły od Legnickiej  Specjalnej Strefy  Ekonomicznej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”