Wywiad z nową nauczycielką skierowaną przez ORPEG p. Wiesławą Turżańską.

Od tygodnia w naszej szkole rozpoczął się rok szkolny, który przyniósł niektóre zmiany. Zamiast p. Eweliny Kasprzyk, która przez dwa lata nauczała naszych wychowanków do Szczerca przybyła p. Wiesława Turżańska. Jest nauczycielem skierowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Kim jest nasza nowa nauczycielka? Jakie ma zamiłowania, doświadczenie i osiągnięcia?

Zapraszamy do krótkiego wywiadu z p. Wiesławą.

Pani Wiesławo, już tydzień prowadzi Pani zajęcia w naszej szkole. Wiemy, że pochodzi Pani z Lublina i przez lata pracowała Pani i w zawodzie nauczyciela. Prosimy opowiedzieć o sobie, swojej dotychczasowej pracy, osiągnięciach i zamiłowaniu. 

 

Wiesława Turżańska: Przez lata pracowałam w lubelskim liceum jako nauczycielka języka polskiego oraz wiedzy o kulturze. Swych obowiązków nie ograniczałam do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, lecz dążyłam do rozwoju intelektualnego, duchowego i emocjonalnego młodzieży poprzez różne formy zajęć pozalekcyjnych. Moja praca została doceniona i otrzymałam Nagrodę Ministra Edukacji.Równolegle od lat zajmowałam się publicystyką kulturalną, zamieszczając w lubelskim kwartalniku „Akcent” recenzje poświęcone książkom. Za tę formę działalności zostałam wyróżniona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za „propagowanie wiedzy o współczesnej literaturze polskiej i współczesnej polszczyźnie”.W ubiegłym roku szkolnym zakończyłam pracę dydaktyczną w Polsce i postanowiłam zrealizować dawne pragnienie, czyli nauczanie języka polskiego za granicą. Chciałabym tutaj, w Szczercu, wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności, by ucząc języka polskiego, zarazem rozwijać zainteresowanie dzieci i młodzieży polską literaturą, historią, sztuką. Jednocześnie chciałabym poznać moich uczniów, ich osobowość i marzenia, gdyż każdy z nas jest inny i należy brać to pod uwagę.

Pani Wiesławo, bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani kolejnych sukcesów zawodowych i ciągłej satysfakcji z pracy.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”