Być kobietą!

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. gen. Stanisława Maczka uczcili święto dziewcząt i pań  w formie uroczystego apelu.

Święto Kobiet stało się okazją do spotkania społeczności szkolnej i wspólnego świętowania. Ze sceny rozbrzmiały dźwięki piosenki Najtrudniejszy pierwszy krok w wykonaniu Karoliny Balickiej.

Członkowie koła teatralnego zaś przedstawili inscenizacje fragmentów utworów Adama Mickiewicza. Telimena dokonywała trudnego wyboru między Hrabią a Tadeuszem.

Raz oziębła, raz kusząca Świtezianka mściła się na wiarołomnym Strzelcu.

Podczas, gdy dziewczęta pewne były, iż to one stanowią największą męską namiętność, dręczeni niepewnością współcześni chłopcy wzdychali do… telefonu komórkowego, zastanawiając się Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

W finale uroczystości nasze uczennice zastanawiały się, jak to jest być kobietą.

Scenki przeplatane były garścią ciekawostek na temat ważnych w historii naszego kraju, a nierzadko i świata, dam – królowej Jadwigi, Marii Skłodowskiej-Curie, Wisławy Szymborkiej i Ireny Sendlerowej.

Dopełnieniem celebracji stało się złożenie przez chłopców życzeń i wręczenie kwiatów koleżankom oraz paniom nauczycielce i dyrektorce, a także słodki poczęstunek dla młodych artystów.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

     

Dodaj komentarz