Zemsta najlepiej smakuje w teatrze!

Pannom w głowie krokodyle – ubolewał Papkin na kartach komedii pióra Aleksandra Fredry. Na szczęście uczestniczki zajęć przygotowujących do udziału w konkursie „Znasz-li ten kraj?” mają inne preferencje. Uczennice zasiadły 28 stycznia na widowni Narodowego Teatru im. Marii Zańkowieckiej. Z zapartym tchem śledziły perypetie bohaterów Zemsty w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, gościnnie występujących we Lwowie. Dziewczęta kibicowały Klarze i Wacławowi, uważały, by nie narazić się na gniew porywczego Cześnika, śmiechem komentowały przechwałki Papkina oraz utarczki skłóconych sąsiadów… Gdy między zwaśnionymi bohaterami nastała wreszcie zgoda, a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, nie pozostało już nic, jak tylko ubolewając, że to już koniec, opuścić mury teatru, powtarzając za Rejentem: Niech się dzieje wola nieba! / Z nią się zawsze zgadzać trzeba.

 

Dodaj komentarz