Smacznie i zdrowo na języku polskim.

Na ostatnich zajęciach języka polskiego dla najmłodszych (26 października) w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. gen. Stanisława Maczka uczniowie odkrywali świat warzyw i owoców. Poznawali polskie nazwy i przynależność poszczególnych gatunków. Przyporządkowywali do właściwej grupy, a następnie kolorowali kolejno wskazywane przez nauczyciela warzywa i owoce. Zwieńczeniem lekcji była degustacja. Maluchy, z zawiązanymi oczami, kosztowały smakołyków, odgadując, […]

Lekcja w terenie.

Z OSTATNIEJ CHWILI: Na tropie porywacza! W miniony piątek (25 października) w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. gen. Stanisława Maczka doszło do uprowadzenia. Słoń Stefan padł ofiarą lwa Leona. Na ratunek ruszyła grupa Smoki. Uczniowie, podzieleni na dwie drużyny, tropili przestępcę i przetrzymywaną w nieznanym miejscu ofiarę. Odszukując kolejne ślady, odczytywali wskazówki i na ich podstawie […]