Zakończenie Roku Szkolnego 2022/23

Za nami trudny rok szkolny i wszyscy mamy nadzieję, że następny rozpocznie się w wolnej Ukrainie. Ale teraz przyszedł czas odpoczynku i ulubionych przez uczniów wakacji. Powitają je Angelina Polypec i Mateusz Deda. My zaś życzymy wszystkim słońca, zdrowia i wielu radosnych chwil. A na zakończenie prosimy o wysłuchanie piosenki „Niczego nie żałuję” w wykonaniu Karoliny Balickiej.

Zakończenie tego roku szkolnego ma też nutkę smutku, gdyż nadszedł czas pożegnania z p. Wiesławą Turżańską, którą przez dwa lata sumiennie nauczała naszą młodzież języka polskiego, literaturę polską oraz historię i geografii Polski.

 

Dziękując Pani Wiesławie za jej trud i poświęcenie mówimy do widzenia, gdyż drzwi naszej szkoły będą zawsze dla Pani otwarte.

 

Szanowna Pani Wiesławo!

W imieniu dyrekcji szkoły, uczniów oraz rodziców, chcielibyśmy z całego serca podziękować Pani za te dwa lata wspólnie spędzone, za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość.

Mimo wszystkich trudności, które spotykały nas po drodze, najpierw Covid, potem trwająca wojna, była Pani naszym przewodnikiem i inspiracją.

Dziękujemy za trud włożony w edukację naszej młodzieży, za cierpliwość i ciepłe słowa. Z dużym zaangażowaniem pracowała Pani z uczniami, motywowała do podejmowania wyzwań. Rozbudzała Pani w swoich wychowankach zainteresowania czytelnicze, czego efektem był udział w licznych konkursach m.in. w konkursie Znasz-li-ten-kraj, w którym uczennica Pani zajęła pierwsze miejsce.

Była Pani dla nas i naszych uczniów wielkim autorytetem, pamięć o Pani zostanie w naszych sercach.

Z poważaniem

 

Dyrekcja szkoły