Jasełek nadszedł czas

W niedzielę 19 grudnia, w kościele pw. Św. Stanisława B. i M. w Szczercu, po Mszy Świętej odbyły się Jasełka w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Szczercu. Wśród licznych widzów był obecny  ks. proboszcz sąsiedniej parafii Bazyli Pawełko.

Uczniowie ku uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus, oprawioną kolędami. W motyw tradycyjnych jasełek został wpleciony wątek postawy ludzi dorosłych i dzieci wobec problemów współczesnego świata, które pokazały widzom, jak bardzo pochłonięci jesteśmy codziennymi sprawami i nie zauważamy Cudu Świąt Bożego Narodzenia.

W imieniu Dyrekcji szkoły dziękujemy wszystkim młodym aktorom biorących udział w tegorocznych jasełkach a w sposób szczególny naszej nauczycielce — p. Wiesławie Turżańskiej za opracowanie scenariuszu i przygotowanie naszych podopiecznych do tak pięknego występu.

Słowa wdzięczności skierowujemy też władzom gumienieckiego starościńskiego okręgu — p. staroście Walentynie Kroczak, radnym p. Ołeni Gowdi i p. Igorowie Dufancowi, za ofiarowanie słodkich prezentów naszym aktorom.