W kościele Św. Stanisława w Szczercu odbyło się spotkanie zapoznawczo-konsulatacyjne dotyczące obecnego stanu kościoła.

Dziś w kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbyło się spotkanie zapoznawczokonsulatacyjne. Na to spotkanie został zaproszony doświadczony konserwator doktor Paweł Biliński z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który obecnie kieruje pracami konserwatorskimi w kościele jezuitów we Lwowie oraz kościele Św. Walentego w Nawarii. Pan doktor ocenił obecny stan kościoła oraz nadał konsultacje dotyczące walki z nadwilgotnością ścian świątyni, które powodują osypywanie się tynku. Fachowca zaproponował też dokonać badania zapoznawcze na obecność średniowiecznych malowideł, które mogłyby się zachować pod obecnym tynkiem.

Kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczczercu zbudowanego w XVI wieku jest jednym z najstarszych kościołów we lwowskim obwodzie.

Dodaj komentarz