Jak uczą się dzieci?

 jaki sposób dziecko poznaje świat i uczy się? Wiedzę o świecie zdobywa ono na dwa główne sposoby: dzięki zmysłom (patrzy, słucha, dotyka, smakuje, wącha), ale i dzięki umysłowi, procesom myślenia – analizuje, porównuje, uogólnia, grupuje, klasyfikuje itp.

 

Dodaj komentarz