Smerfiki gr. 1 Dzieci w wieku 6-9 lat

L.p. Plan zajęć: wtorek i czwartek 14.00-15.30
1

Diana Trusz

2

Sofia Diakun

3

Taras Zubrycki

4

Bożena Bazyliw

5

Anna-Liza Bazyliw

6.

Diana Podgórna

7.

Wolodymyr Gajzler

8.

Władysław Janicki

9. Ołesia Choma
 10. Oleg Mełeszko
 11. Władysław Mełeszko