PERSONEL SZKOŁY

Marta Horbań, dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego.

Motto, które jest podstawą mojej pracy nauczyciela:

“Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”.

 (Benjamin Franklin)

Opis podejścia do zajęć:

W codziennej pracy z dziećmi, staram się odkrywać w każdym wychowanku coś nowego, odnaleźć jego potencjał i jego wykorzystać. Docenic starania dziecka, jego talenty. Każdy dzień spędzony z dziećmi na wspólnej nauce jest dla mnie niepowtarzalny i wyjątkowy.

Wiesława Turżańska, nauczycielka skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG. 

Motto, które jest podstawą mojej pracy nauczyciela:

„Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim”.

 (Oskar Wilde)

Przez lata pracowałam w lubelskim liceum jako nauczycielka języka polskiego oraz wiedzy o kulturze. Swych obowiązków nie ograniczałam do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, lecz dążyłam do rozwoju intelektualnego, duchowego i emocjonalnego młodzieży poprzez rożne formy zajęć pozalekcyjnych. Moja praca została doceniona i otrzymałam Nagrodę Ministra Edukacji oraz zostałam wyróżniona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za „propagowanie wiedzy o współczesnej  literaturze polskiej i współczesnej polszczyźnie”.

 

Wiktoria Leśna, absolwentka UMCS, nauczycielka kl. początkowych

Motto, które jest podstawą mojej pracy nauczyciela:

Nauczyciel … to przewodnik i lider, sternik łodzi . Jednak energia, którą tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.

(T. Mackenzie)

Opis podejścia do zajęć:

Język polski będziemy poznawać i uczyć się poprzez gry, zabawy, historię, obyczaje, literaturę. Nauka jako wesoła zabawa. Moim celem jest zainteresować dzieci językiem i kulturą polską oraz rozbudzić w nich chęci porozumiewania się po polsku.