Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Szczercu.

W dniu 4 maja w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. gen. Stanisława Maczka odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Pod kierownictwem p. Wiktorii Leśnej starsza grupa szkolnej młodzieży, „Krasnoludy”, przybliżyła pozostałym uczniom oraz zaproszonym gościom historię i znaczenie Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą.


Podczas Akademii w szczereckiej szkole uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i ustanowieniem Konstytucji 3 Maja, przepieprzając Akademię wzruszającymi wierszami oraz pieśniami na jej cześć.

 

W imieniu dyrekcji szkoły dziękujemy p. Wiktorii Leśnej za organizację Akademii oraz uczestniczących w niej młodzieży.

Konstytucja 3 Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczpospolitej. Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I Rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a Sejm skłócony. Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa. Tekst Konstytucji był przygotowany w tajemnicy. Jego inicjatorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj.

Dodaj komentarz