Rozpoczęliśmy naukę tańców w naszej szkole – polonezem.

Dzięki przychylności p. Anny Manżuły ze Lwowa od dnia dzisiejszego w naszej szkole rozpoczęła się naukę polskich tańców narodowych. Pierwszy taniec, który poznają dzieci ze Szczerca będzie Polonez. Lekcje tańcu będą odbywać się w każdą sobotę.  Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego nauczania.

Nazwa “polonez” prawdopodobnie pojawiła się w latach trzydziestych XVIII wieku, jako spolszczenie francuskiego polonaise – czyli polski (związany z Polską), a w domyśle taniec polski. W różnych regionach miał swoje własne nazwy, m.in. chodzony, pieszy, łażony, powolny. Jest to reprezentacyjny polski taniec narodowy, od lat tańczony podczas ważnych uroczystości, najczęściej na rozpoczęcie balów. Dawniej stanowił element ceremoniału dworskiego na dworach królów polskich, będąc paradą szlachty przed monarchą.

Uważamy, że tak rozbudowany program nauczania pomoże nam we wzmocnieniu wśród dzieci i młodzieży poczucia przynależności do narodu polskiego, krzewienia w nich miłości i szacunku dla kraju ich przodków.

 

Dodaj komentarz